Medicinteknisk Utveckling

Vi har lång klinisk erfarenhet av Medicinteknisk Utveckling inom Neurologi området.

Ambulatorisk Polysomnografi

  •  EEG, EOG, EMG, EKG, BCG, elektronik, mekanik, firmware, programvaror, väskor, bärselar, förpackningar.
  • Signalsynkroniserad video för användning i hemmet eller sömnlabb i samband med Ambulatorisk Polysomnografi.

eHälsa

  • System för eHälsa, distanssjukvård och webbportaler för patient och diagnos.
  • Autonoma mätsystem för sömnkvalitetsmätning.
  • Utveckling av sensorer och system för kontaktlös mätning av biologiska signaler.

Drowsiness Monitoring System for any type of vehicles

  • Drowsiness detection system based on sensoring the driver´s biosignals without requiring the driver to wear any sensors.

  • Installation och anpassning av IT-system och mätutrustning i sömn och forskningslabb.
  • Klinisk och Teknisk Validering och Verifiering.
  • Konstruktion, projektledning, teknisk dokumentation, kliniska tester och uppföljning enligt medicintekniska direktiven.
  • Produktvård, spårbarhet.