Medicinteknisk Utveckling

Vi har lång klinisk erfarenhet av Medicinteknisk Utveckling inom Neurologi området.

Ambulatorisk Polysomnografi

  • EEG, EOG, EMG, EKG, BCG
  • Elektronik, programvaror, mekanik, tillbehör.
  • Signalsynkroniserad ambulatorisk video för användning i hemmet eller sömnlabb i samband med Polysomnografi.

eHälsa

  • System för eHälsa, distanssjukvård och webbportaler för patient och diagnos.
  • Autonoma mätsystem för sömnkvalitetsmätning.
  • Utveckling av sensorer och system för kontaktlös mätning av biologiska signaler.

Vital Signs Monitoring System for any type of vehicles

  • Vital Signs detection system based on sensoring the driver´s biosignals without requiring the driver to wear any sensors.

  • Installation och anpassning av IT-system och mätutrustning i sömn och forskningslabb.
  • Kliniska tester med validering och verifiering.
  • Konstruktion, projektledning, teknisk dokumentation enligt medicintekniska direktiv.