IT-Tjänster

Med våra IT-tjänster kan du försäkra dig om att IT-miljön alltid fungerar och att ni syns på nätet.

Cybersäkerhet

Vi säkerställer att nätverk, datorer och servrar fungerar utan onödiga risker. Vi ser till att systemen går att återställa efter en eventuell skada, har högsta säkerheten och är skyddat mot hot.
 
 • Skydd mot hot i Domän eller Arbetsgrupp.
 • Tvåfaktorsautentisering för VPN och hemsidor
 • Säkerhetsanalys av nätverk och Internet samt framtagning av säkerhetspolicys och rutiner.
 • Kryptering av e-post och datorer.
 • Utbildning av användare.

IT-Drift och Installation

Vi installerar och driver datorsystem, nätverk och MPS / ERP system på ett optimalt sätt. Vi ser till att användarna kan utföra sitt arbete utan problem, med minsta risk att skada något av misstag.
 • Installation och uppbyggnad av Domän och Intranät.
 • Drift, Underhåll och Administration av Nätverk och Servrar.
 • Central Säkerhetshantering.
 • Drift och underhåll av MPS / ERP Affärssystem.
 • Optimering och övervakning av klienter.
 • Installation, Anpassning och underhåll av Medicinska IT-system.

WEB & Systemutveckling

Vi utvecklar och underhåller programvaror och hemsidor. Vi ser till att ni syns på nätet och att hemsidan hittas med sökmotorer.  Vi utför programutveckling med upp till medicintekniska krav vid behov.
 • Framtagning, Underhåll och Uppdateringar av Hemsidor och Webb-platser.
 • Skydd mot hackning av hemsidor.
 • Google Search
 • Företagskanal på YouTube, FaceBook, LinkedIn
 • Underhåll och utveckling av programvaror.