Vi levererar konsulttjänster inom Drift och underhåll av IT, Programutveckling, Teknisk Dokumentation och Medicinteknik.

IT-Lösningar

Vi försäkrar er om att IT-miljön fungerar och att ni syns på nätet. Vi skyddar mot hot som Ransomware och Virus i företagsmiljö. Vi driver och uppdaterar ditt MPS/ERP system. Vi utvecklar programvaror och skapar webblösningar och hemsidor med enklare eller speciella krav.

MedTech R&D

Vi har lång klinisk erfarenhet av Medicintekniska Neurologiska mätsystem, System för kontaktlös mätning av Biologiska signaler, Vakenhetsbedömning, BCG och Ambulatorisk Polysomnografi.

Teknisk Dokumentation & Underlag för CE-märkning

Vi skapar teknisk dokumentation med spårbarhet och revisionshantering för att uppfylla relevanta krav upp till medicintekniska normer.

QCG är ett konsultföretag med mer än 20 års erfarenhet av IT, Teknisk Dokumentation och Neurologisk Medicinteknik.

Vi har helhetsgrepp över IT, Teknisk Dokumentation och Medicinteknik med Klinisk erfarenhet.